The Magnolia Story

This eBook includes the full text of the book plus

You are here: Home - Books - حاجی‌آقا


حاجی‌آقا

حاجی‌آقا By Sadegh Hedayat

 • Title: حاجی‌آقا
 • Author: Sadegh Hedayat
 • ISBN: -
 • Page: 361
 • Format: paperback
 • حاجی‌آقا By Sadegh Hedayat 1324 1324 .
  حاجی‌آقا By Sadegh Hedayat

  • حاجی‌آقا Best Read || [Sadegh Hedayat]
   361 Sadegh Hedayat

  One thought on “حاجی‌آقا

  1. Ahmad Sharabiani on said:

   Ha ji A gha , Sadegh Hedayat 1979 1324 132 1324 132 1343 224 1345 105 20 1324

  2. Sinem A. on said:

   yazar ok ba ar l bir tasvir sunuyor, bizim de ok a kar la t m z, lkemizde bolca mevcut bir tipi b y k bir ustal kla anlatm asl nda hangi lkede ya ad m z ok da nemli de il birileri din siyaset adalet ve ekomi ile eziliyor ba ka birileri bunlardan nemalan yor hep

  3. Emre on said:

   K r Bayku u okuduktan sonra daha iyisini beklemek zaten pek ak l k r de il lakin edebi y n biraz daha a r basan bir hik ye bekliyordum Olay ger ek i mi Kesinlikle Her d nemde g c elinde tutmak isteyen ve hi bir onuru, kazanmaktan ba ka d ncesi olmayan insanlar imdi de yok mu evremizde yi edebiyat bekleyenlere tavsiye etmem ama Sad k Hidayet acaba hicivde nas l diyenler birka saatini ay rabilir.

  4. Deniz Balcı on said:

   Sad k Hidayet denilince akla hep K r Bayku ve onun Do ulu Kafka, ranl Sarthe olu u gelir Ve bunlar nda hakk vard r Ancak Hac A a Hidayet in edebiyat nda farkl bir noktada konumlanm t r Bunu ilk sayfalardan anl yorsunuz Bu sefer daha ger ek i bir hiciv eseri var n m zde D nemin siyasal ili kilerini, ran da ki d zenin i leme eklini, erk sahibi insanlar n sapm l n , r veti, yolsuzlu u, dinle rtbas edilmi irkinli i g zler n ne seriliyor bu kitapta simler ok heceli ve cinsiyet anlam nda tan d k olmad [...]

  5. Ümit on said:

   slami burjuvazinin yava a y kseli i, bu y kseli s ras nda g ald antiislami onlarca etmen Z b kl n evrenselli i Kapitalizmin din iman tan mayan ekicili i Tanr yerine tap n lan para.

  6. Can Küçükyılmaz on said:

   Bu eserde biraz Aziz Nesin in Z b k n n tad var Genel olarak toplum zerinde asalak ya ayan insanlar hicveden bir eser Sad k Hidayet hikayeleri genelde karanl k bir havadad r ama bu eser o kadar da atmosfer olarak karanl k de il.Hac A a her eyi kendine yontan, yar cahil bir insan Eserin ba lar nda bu durum vurgulan rken sonralar na do ru hac a a, bir sosyolog edas yla yapt klar n arkada na a klar Toplumu geri b rakarak kendi karlar n sa lamla t rmalar gerekti ini vurgular Bu k s m olmasaym eser d [...]

  7. Mehmet AkifKoc on said:

   20.yy modern ran romanc l n n kurucular ndan kabul edilen Sad k Hidayet in kitab , 1940 lar n ran toplumunun siyasi, dini ve sosyo ekonomik hicviyesi niteli inde 2017 ran ve T rkiye si i in de k tutucu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *