The Magnolia Story

This eBook includes the full text of the book plus

You are here: Home - Books - Bikini


Bikini

Bikini By Janusz Leon Wiśniewski Bikini Trudno o dwa bardziej r ne wiaty ni wyniszczona przez wojn Europa i wygodna Ameryka roku Anna m oda Niemka z antyfaszystowskiej rodziny zosta a kompletnie sama i b ka si po zbombardowanym Dre n

 • Title: Bikini
 • Author: Janusz Leon Wiśniewski
 • ISBN: 9788324716227
 • Page: 249
 • Format: Paperback
 • Bikini By Janusz Leon Wiśniewski Trudno o dwa bardziej r ne wiaty ni wyniszczona przez wojn Europa i wygodna Ameryka roku 1945 Anna, m oda Niemka z antyfaszystowskiej rodziny, zosta a kompletnie sama i b ka si po zbombardowanym Dre nie Stanley, ameryka ski reporter, ugania si w Nowym Jorku za kobietami, yj c dla przyjemno ci Obydwoje maj polskie korzenie i s zami owanymi fotografami Anna dokTrudno o dwa bardziej r ne wiaty ni wyniszczona przez wojn Europa i wygodna Ameryka roku 1945 Anna, m oda Niemka z antyfaszystowskiej rodziny, zosta a kompletnie sama i b ka si po zbombardowanym Dre nie Stanley, ameryka ski reporter, ugania si w Nowym Jorku za kobietami, yj c dla przyjemno ci Obydwoje maj polskie korzenie i s zami owanymi fotografami Anna dokumentuje swoja Leik wojenn tragedi Na taki w a nie temat ma zrobi fotoreporta wys any do Niemiec Stanley Przypadkowe spotkanie tych dwojga na zawsze odmieni ich losy Wi niewski opowiada t ma histori na szczeg owym tle wielkiej , tworz c szeroko zakrojony fresk spo eczno obyczajowy z ycia dw ch kontynent w, pe en refleksji na temat odpowiedzialno ci, kultury i natury cz owieka.
  Bikini By Janusz Leon Wiśniewski

  Womens Bikinis Sexy Bikinis High Waisted Bikinis, Thong Bikinis, Micro A high waisted bikini Shop Yandy s gigantic collection of bikinis of all styles, colors, and name brands that you love Yandy s got them all sexy bikinis, string bikinis, high waisted bikinis, the Bikinis Two Piece Swimsuits for Women Target Looking great and feeling your best is easy when you have cute bikini swimsuits two piece swimsuits.With a stylish selection of on trend women s bikini tops, bikini bottoms bikini Bikini Swimsuits, Jewelry, Cover ups, Accessories BIKINI Bikini, Swimsuits, and Beach Accessories at Bikini SHOP BY BODY TYPE Athletic Pear Hourglass Curvy Slender bikinidotcom TAG A PHOTO ON TO BE FEATURED IN OUR Bikinis, Swimwear, Swimsuits for Women PacSun For the girl that s traditional, stock up on our triangle bikini tops, bralette bikini tops, and cropped bikini tops If you re looking to update your beach babe look, try our bandeau bikini tops, one shoulder bikini tops, and off the shoulder bikini tops We even offer varying bra cup size bikini String Bikinis Micro Bikinis Extreme Bikinis See Supplying the world with string bikinis and micro bikinis since See through bikini manufacture and extreme bikini specialist from Dunera Bikinis.

  • [PDF] Bikini | by ☆ Janusz Leon Wiśniewski
   249 Janusz Leon Wiśniewski

  One thought on “Bikini

  1. Nellyna on said:

   The idea of this book was really interesting, but style of writing of this writer is quite poor In his book every dialog is similar, and characters especially women quite predictable almoust every woman in this book is sexoholic, alcoholic, smokes too much and cries all the time.

  2. Paweł Fiszer on said:

   Inteligentne po czenie sensacji, romansu, powie ci historyzuj cej, ba, czego tam Wi niewski nie w czy Dobry warsztat, przygotowanie materia w, umiej tne dozowanie wtr canych dykteryjek, kt re dodaj powie ci efektu dopracowania i sprawiaj , e czytanie nie nu y Bardzo ceni utrzymywany przez autora poziom warsztatowy, kultur pracy, na kt r , w m odszym pokoleniu paraj cych si pisaniem, trudno natrafi.

  3. Thomas Jankowski on said:

   I have to say that Wi niewski has become a crowd pleaser in an unsuspecting way unexpected plot twists, very nice flow of his prose, and an impeccable narrative arch than make up for often slightly too predictable protagonists.My initial impression, up until page 50 or so, was that the author lost his touch because the plot was building up very slowly, oddly built up in scattered dialogues with a mix of tenses, fonts and voices In retrospect, after rereading some of it today, I think it should [...]

  4. Andris on said:

   Saka, ka reiz m ce ojums ir svar g ks par gala m r i Manupr t, is ir tas gad jums No si etisk viedok a gr matai nav t da klasiska st sta strukt ra ar ies kumu, att st bu un nosl gumu Dr z k tie ir notikumi varo u dz v laika aptuveni gadu gar laika posm , kas s kas ar Dr zdenes bombard anu 1945da 13.febru ri, kur sabiedrotie sabombard ja vair k k 100 000 civiliedz vot ju un nosl dzas si p c amerik u kodolspr dzienu eksperimentiem 1946d Klus oke na Bikini atola sal s.Gr mat autors ir atainojis kar [...]

  5. Pacyfa on said:

   Daj ekstra punkcik za to e ta ksi ka da a mi sporo do my lenia i to by y bardzo zr nicowane my li Pierwsza cz w bombardowanym mie cie to zdecydowanie najlepsza cz ksi ki Chaotyczna posta bohaterki naprawde oddaje groz cywil w z apanych w sytuacji bez wyj cia Bardzo podoba o mi si jak bardzo wp yn o to na Ann i jak bardzo mia o to wp yw na jej charakter i ycie.Bardzo dobry pocz tek, slaby rodek i bardzo dobry koniec Najbardziej odpycha y mnie te wszystkie kobiety Stanleya, mia em wra enie e nagle [...]

  6. Tanya on said:

   Interesting read, unusual perspective German and American view of the WWII But the characters are somewhat flat, the women are unreal, they are man s fantasy want sex all the time, wild, weak and chaotic You can see right away it was a man writing the novel Almost all the characters are either good or bad But still an interesting and easy read recommended.

  7. Kitija on said:

   Dievinu o rakstnieku Skaisti un s p gi izst st ts st sts Zin tne un kar priek manis v l nav bijis tik interesants eni li Janu , Tu k vienm r esi p rlas ms atkal un atkal Milz gs paldies protams ar tulkot jai.

  8. Magulec on said:

   Ksi ki s ucha am je d c na studia, g os Kr likowskiego nie bez znaczenia Bardzo mi si podoba a powie , kilka razy musia am skrywa zy, eby ludzie w busie si na mnie dziwnie nie patrzyli.

  9. Monika on said:

   ksi ka bardzo dobra do czytania Wci gaj ca fabu a Ilo s w i opis w nie przyt acza, cho jest wyj tkowo bogata Zastanawiaj ce, czemu pana Wi niewskiego tak d ugo ignorowa am, jako autora gorszego sortu.

  10. Jlwfanclub on said:

   mi o nik w literatury Pana Janusza zapraszamy do nowego fanclubu januszleonwisniewskifanclubpolub nas na Facebooku facebook pages Janusz

  11. Natalia on said:

   Zupe nie inna ni Samotno w sieci W pewnych momentach nudzi, ale bardzo rzadko Wola am Samotno w sieci , chocia i ta ma to co w sobie.

  12. Lech on said:

   Wspania a przygoda dla czytelnika wielobarwne, ciekawe postacie wrzucone w kontekst burzliwej historii Troch jak John Irving, ale nasz, rodzimy, a jego pi ro czyta przyjemno dla odbiorcy.

  13. Rafal on said:

   ju sam fakt e ksi ka jest o fotografii dawa o jej fory, nic a nic si nie zawiod em

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *